20064 pepino 1ª sabor anchoa garrafa 2 kg

20066 pepino mediano sabor anchoa garrafa 2kg

20067 pepino gigante sabor anchoa garrafa 2 kg

20058 cebolla perla garrafa 2 kg

20059 cebolla mediana garrafa 2 kg

20061 cebolla mediana 2 garrafa 2 kg

20063 cebolla gigante garrafa 2 kg

20051 aceituna gordal garrafa 2 kg

20056 aceituna gordal deshuesada garrafa 2 kg

20011 aceituna negra lata 180 gr

20107 aceituna negra deshuesada lata 180 gr

20080 aceituna negra (180 – 200) lata 5 kg

20017 aceituna rellena de anchoa (200-220) lata 85 gr

20018 aceituna rellena de anchoa (200-220) lata 130 gr

20019 aceituna rellena de anchoa (240-260)lata 600 gr

20083 aceituna rellena de anchoa (200-220) lata 2 kg